Разрешение за строеж ще се издава само при приложена улична регулация

липсва
Дата на публикуване: 27.01.2021

Днес на заседание на Народното събрание на второ четене беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, основните елементи на който бяха предложени от Столична община и разработени от екип от Направление „Архитектура и градоустройство“.

Задължително условие за издаване на разрешение за строеж вече е да има приложена улична регулация. Тази промяна е ключова за София и особено при строителството в новите квартали, като въвежда повече отговорност и координация в инвестиционния процес. На практика, така се спира възможността в улиците да остават частни имоти и да се стига до прецеденти като затваряне на улици или частни улици, каквито случаи не са изключение заради реалната липса на общинска собственост върху част от уличната мрежа в квартали като „Витоша ВЕЦ Симеоново“, „Манастирски ливади“, „Малинова долина“, „Кръстова вада“ и др. Това законово изискване гарантира възможността улиците да бъдат изградени, чрез което се създава благоприятна градска среда за бъдещите обитатели. 

Втората съществена промяна, която бе приета, е изискването при въвеждане в експлоатация на сградите с височина над 10 м да бъдат изпълнени благоустройствените дейности и настилките по улиците съгласно договор за поръчка по ред и в обем, определен в наредба на общинския съвет. 

Тези две промени дават гаранции, че ново строителство ще има само там и тогава, когато може да се осигури нормален достъп да бъдещата сграда. 

Подкрепа получи и предложението за прекратяване на възможността да се строят сгради с ателиета, заобикаляйки по-високите изисквания за отстояния, които важат за жилищни сгради. С новите текстове в този случай изискванията за ателиета се изравняват с тези за жилищата. 

Още една „врата в закона“, която днес беше затворена, е възможността в зони за ниско и вилно застрояване да се заобикаля ограничението за максимална височина на сградите чрез използване на разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗУТ. 

Нов текст в Закона дава възможност на общините да премахват по облекчен ред мобилни съоръжения от паркове, градини и площадни пространства. Столична община имаше такава процедура, но тя беше отменена заради липса на законово основание. 

Направление „Архитектура и градоустройство“ благодари на екипа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция за национален строителен контрол за съвместната работа по законопроекта, на народните представители от ГЕРБ и ВМРО, които подкрепиха предложенията в пленарната зала и на всички инициативни комитети от различни квартали в София, които също ни подкрепиха.