Публикувани нови планове в раздел "Предходни устройствени планове"

липсва
Дата на публикуване: 01.03.2019

В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи устройствени планове.

В раздел Предходни устройствени планове вече можете да се запознаете със следните планове: 

План на София от 1903 г.

Планът включва разширението на града в посока село Подуяне, централния жп ареал, на запад до Владайската река и на юг застрояване с граница по Перловската река.

План на София от 1914 г.,

Планът е свързан и с разширение на строителната площ на столицата.

Изменение на Общ градоустройствен план на София от 1982 г.,

По-късно през същата година се изработва подробен план за главния градски център на колектив с ръководител арх. Владимир Роменски.