Пояснения от НАГ във връзка с излъчения репортаж по Би Ти Ви тази сутрин

липсва
Дата на публикуване: 23.01.2019

Във връзка с излъчен репортаж тази сутрин в ефира на Би Ти Ви, Направление "Архитектура и градоустройство" дава следните пояснения:

Теренът на бул. „Братя Бъкстон“ при бл. 201 и бл. 202 е защитен, като терен за озеленяване и детска площадка. Това е гарантирано и с решение №231 на Столичния общински съвет от 23.04.2015 г. В момента Направление  „Архитектура и градоустройство“ изработва промяна в плана за регулация и застрояване на кв. 302 в район „Красна село“, с която потвърждава отреждането на терена за озеленяване и отменя действащия от 2002 г. план, който е допускал строителство.
Историята на имота е следната: Регулационния и застроителен план по бул. „Бъкстон“ от 1978 г. е предвиждал пристрояване към бл. 201 с обекти за обществено обслужване. През 1989 г. планът се променя, като отпадат пристрояването при бл. 201 и подземен гараж. По-късно се реституира един празен имот по Закона за едрата градска собственост и неговият собственик е използвал възможностите на тогавашното законодателство за строителство на 3 етажна сграда с гараж. Столична община спира това инвестиционно намерение, за да запази съществуващата зелена площ. След поредица от съдебни дела Столичният общински съвет взима решение, с което собственикът на терена се овъзмездява с друг имот (с площ 369 кв. м.), а неговият при бл. 201  и бл. 202 в „Красно село“ (с площ 425 кв. м.) се запазва като зелена площ с детска площадка. При служебната промяна на плана, която ще потвърди запазването на терена за озеленяване е допусната техническа грешка, като е отразено предвиденото в плана от 1978 г.  Грешката, която стана причина за безпокойството на граждани от района, ще бъде своевременно отстранена.