Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 06.03.2018 г.

липсва
Дата на публикуване: 26.02.2018

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 06.03.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

Аварийни дренажно-укрепителни съоръжения за обект „Активно свлачище рег. № SOF46.02659-36 – гр. Банкя между ул. “Жан дьо Лафонтен“ № 22 и Клисурска река

Заповед

Идеен проект