Процедура по съгласуване на схеми за кампанийни и акционни събития вече и по електронен път

липсва
Дата на публикуване: 29.08.2022

С цел облекчаване на административните процедури и подобряване на обслужването за гражданите и представителите на бизнеса, Направление "Архитектура и градоустройство" въвежда нов начин за подаване на заявления за съгласуване на схеми за провеждане на кампанийни и акционни събития на територията на столицата.

Считано от 01.09.2022 г. можете да подадете заявлението си електронно и да получите съгласуваната схема по имейл, а ние ще я изпратим служебно на Дирекция „Сигурност“.
За тази цел е необходимо да изпратите имейл на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com

Към имейла трябва да прикачите заявлението, проекта за схема и други, относими към събитието документи– описание на събитието, писма за подкрепа, визуализации и др. във формат .pdf. Препоръчително е всеки документ да бъде сканиран на отделен файл, като големината му не надвишава 2 МB.

Вашето заявление ще бъде заведено в деловодната система на НАГ, за което ще получите повърждение и входящ номер.
След одобряване на схемата ще получите имейл с придружително писмо, в което е интегрирана и одобрената схема с КЕП.
Писмото и схемата ще бъдат изпратени по служебен ред в Дирекция „Сигурност“, за да може да продължите процедурата си по разрешаване на провеждането на събитието.