Изложба “София - град за хората” - стъпки към трансформацията на града

липсва
Дата на публикуване: 18.10.2018

От днес до 31 октомври 2018 г. в новото пешеходно пространство на бул. „Витоша“ пред Съдебната палата можете да разгледате изложба по проект „София - град за хората”.

Изложбата представя една обща визия за развитие на централната градска част като мрежа от ключови публични пространства и подчертани пешеходни връзки. Тя предлага възможност да погледнем на улиците по нов начин - като на оживено място, в което се случва общественият живот.

Миналата година Столична община започна работа по пилотен проект „София - град за хората”. Първият етап от него бе изследване и анализ на публичните пространства, фокусиращи се върху хората и начина, по който те обживяват и преживяват тези места. Методологията на изследване е разработена от датския урбанист проф. Ян Геел и студио „Геел”, които приеха поканата на кмета Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков да консултират Столична община. Принципните насоки за развитие на града бяха представени през м. октомври 2017 г. с доклада на „Геел” „София: Публични пространства и обществен живот 2017”.

Изложбата представя и текущата работа по Плана за действие за прилагане на препоръките на Доклада, който има за цел да конкретизира и приоритизира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и проекти за трансформация на градската среда.

С настоящата изложба се цели запознаване с идеите и включване на жителите и посетителите на София в процеса по превръщането ѝ в град за хората.

Таблата от изложбата можете да видите и ТУК