Общ градоустройствен план на София от 1945 и 1949 г.

липсва
Дата на публикуване: 08.02.2019

В края на месец януари стартирахме поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, с които Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи устройствени планове.

В раздел Предходни устройствени планове вече можете да разгледате Общ градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - 1945 г. и Общ градоустройствен план на София от 1949 г.