Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.11.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 10.11.2017

 Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 16.11.2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

  1. Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални системи “Труд” и “Обслужване” в обхвата на СО и зоната за активно влияние на София за периода 2030-2040-2050";
  2. Проучвания за определяне на местоположението и оптималния размер на буферни паркинги по трасето на трети метродиаметър”.

Заповед

      Материали по т. 1

01-Резюме-демографски прогнози

02-Пълен текст-демографски прогнози

Материали по т. 2

Буферни паркинги-доклад