20 ХИЛЯДИ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕСЕЧНО В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ

липсва
Дата на публикуване: 16.03.2021

Във връзка предприетите мерки от страна на Направление „Архитектура и градоустройство“, свързани с  публикуването на актуална информация в електронните регистри на Направление „Архитектура и градоустройство“ съдържащи издадени административни актове от НАГ и 24-те районни администрации на Столична община, през последния месец се наблюдава значително нарастване в броя на потребителите, които се информират чрез електронния портал на НАГ – www.sofia-agk.com

През последния месец потребителите, които са използвали информацията, налична в електронния портал на НАГ са 20,800. Новите потребители на електронния портал за периода 01.03.-15.03.2021 г. са 5906.

Най-посещаваните електронни регистри са:

Регистър на разрешенията за строеж – съдържа 71480 записа, които включват влезли в сила разрешения за строеж и заповеди ;

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация – съдържа 20836 записа;

*Предстои миграция, която предвижда данните от стария регистър да бъдат прехвърлени в действащия, който от 01.03.2021 г. се използва и от всички районни администрации на СО;

Регистър на градоустройствените заповеди – съдържа 16843 записа;

Регистър на  разрешенията за строеж за благоустройствени обекти – съдържа 9683 записа;

Регистър на разрешенията за поставяне – съдържа 9025 записа;

Регистър на визите за проектиране – съдържа 3959 записа, като в момента активно се публикуват и визите, издавани през 2020 г. от районните администрации на СО;

Регистър на докладите на Главния архитект до Столичен общински съвет – съдържа 1139 записa;

Електронните регистри имат връзка с карта на административните актове - https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones която е достъпна и в мобилното приложение NAG. Mobile.

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление "Архитектура и градоустройство", достъпно за потребители на Android и IOS, което  включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Можете да изтеглите информация за  добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.
Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение, ако не сте го направили след 08.12.2020 г.
NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store - https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014
kакто и от Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl

Можете да заявите Обратна връзка с експерт през чатбота на НАГ във Вайбър, като сканирате баркода на Вашето мобилно устройство - https://www.sofia-agk.com/Images/viberChatBot.jpg