ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Б. БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО

липсва
Дата на публикуване: 05.05.2020
 

Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си.
Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“.

Тази седмица избрахме БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Б. БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО.

архитектурно-строителна и историческа НКЦ от национално значение

Обявена във в. "Известия", бр. 73 от 1955 г. и  ДВ, бр. 25 от 1998 г.

Бул. „Цариградско шосе“ (сега бул. „Цар Освободител“)

Зона на исторически развилия се градски център

Проект за сграда на Книжовното Дружество („Цариградско шосе“)

Проектант арх. Херман Майеръ Хюнерваделъ, (така се подписва на проекта), 1890 г.

Туш на инженерно платно, оригинал, добро състояние

Проектът на арх. Майер представя южното крило на сегашната сграда на БАН. Тя  е завършена през 1892 г. Сградата е една от първите реализирани проекти, наситени с европейски влияния в софийската архитектура. По това време арх. Майер е свързан и с реализацията на проектите си за първа БНБ (ул. „Александър I“) и мавзолея на „Княз Александър Батенберг“ (бул. „Васил Левски“) . И трите му творби са шедьоври от следосвобожденската архитектура на София. Административната сграда на Книжовното дружество е изградена при коридорна планова схема и впечатляваща архитектура в духа на неокласицизма. Фасадните плоскости са разчленени от рамкирани засводени прозорци, парапети с балюстри, медальони и т.н. Архитектурният детайл e много богат. В проекта личи ръката на опитния творец. Заслужава си и да се вгледаме в подробността на архитектурната графика. От друга страна в проекта си личи, че архитектът е имал предвид, че тази сграда в бъдеще ще бъде разширeна и достроена.  И наистина след конкурс от 1925 г. архитектите Йордан Йорданов и Сава Овчаров добавят северното крило към ул. „15-ти ноември“. То е завършена през 1929 г. Акцентът с  полусферичния купол придава завършеност на цялостната архитектурна композиция. Сградата на Книжовното Дружество е променяла своите функции през годините. В различни периоди до 1944 г. в нея се е помещавало Външното министерство.

ФАЙЛОВЕ:

planove. pdf.,съдържащ:

План основи и зимници, М 1:100

План партер, М 1:100

План 1 етаж,  М 1:100

План 2 етаж, М 1:100

Ситуация, М 1:500

fasada. pdf,съдържащ:

Южна фасада, М 1:100

razrezi. pdf, съдържащ:

Разрези, 2 бр. М 1:100