ПРОВЕДЕНА Е ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП И СПУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР КЪМ КВ. СЛАТИНА

липсва
Дата на публикуване: 14.05.2021

Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“, изготвено от екип на Столична община, се проведе

Заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) за участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“

и За Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“

 

Можете да се запознаете с видео записа от проведеното представяне на 12.05.2021 г. на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=cKivAU9ClTY

 

Заключителната дискусия за участъка –  Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ ще се проведе в дигитална среда (онлайн)на 20.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2