Удължен е срокът на схемите за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост

липсва
Дата на публикуване: 12.01.2023

С цел намаляване на административните процедури и облекчаване на гражданите и фирмите със заповед N РА50-13/11.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община се удължава срокът на действащите за  2022 година схеми за разполагане на подвижно обзавеждане пред търговски обекти – маси за консумация, чадъри, слънцезащитни покрития и др.

Автоматичното удължаване на схемите се отнася само за добросъвестните ползватели на общински терени. За случаите, в които има констатирани нарушения, схемите изтичат с края на 2022 година и тяхното подновяване става по обичайния ред след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и такси.

Обръщаме внимание, че  контролните органи на общината извършват регулярни проверки за съответствието на поставените съоръжения с одобрените схеми.