Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 03.11.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 27.10.2017

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 03.11.2017 г. /петък/ от 15,00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

  1. Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София

ЗАПОВЕД

Материали, разгледани на 26.07.2017 г.

Комплексно транспортно проучване

Приложение 1

Приложение 2

Нови материали

Комплексно транспортно проучване

Презентация