Ново в ISofMap

липсва
Дата на публикуване: 30.07.2019
            Системата iSofMap е допълнена, като към слой „Архелогия” е добавен обект – Могилен некропол „Седемте могили в Подуяне, местност Подуянски герен” и Охранителна зона на могилен некропол „Седемте могили в Подуяне, местност Подуенски герен”. Могилите на територията на район „Подуяне”, м. Левски Зона Г” са част от могилния некропол в ж.к. „Левски”, Зона Г /северно от бул. „Владимир Вазов“/, обявен във вестник „Известия”, бр. 73 от 1995г.

Могилен некропол „Седемте могили в Подуяне, местността Подуянски герен” е недвижим археологически паметник на културата, с категория „национално значение”, съгласно § 10, ал. 1 от ЗКН.

Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за обектите включени в слоя.