Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав

липсва
Дата на публикуване: 29.10.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав на 01.11.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж, при следния дневен ред:

Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационна-транспортна система - масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Материалите са публикувани на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" в раздел "Регистър на обществените обсъждания" - линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/857

Заповед