Арх. Здравко Здравков направи отчет на работа си за двете години, в които е Главен архитект на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 23.05.2018
 

    Прозрачност и изцяло електронен достъп на гражданите до издадените административни актове в Направление "Архитектура и градоустройство" са част от основните елементи,  които Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представи на пресконференция за отчитане на извършеното през последните две години, откакто заема поста.
    Като един от водещите акценти в отчета за изтеклата година бяха посочени промените в Закона за устройството и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО), чиято основна цел е да реши възникналите при прилагане на ЗУЗСО проблеми през изминалите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на София. Вече се работи по двете нови наредби, предвидени в ЗУЗСО - Наредба за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли и Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване.
    В отчета си арх. Здравков открои като важна стъпка проекта „София – град за хората“ - създаване на повече пешеходни пространства и превръщане на столицата в по-зелен и приветлив град. В края на 2016-та година световноизвестният датски урбанист проф. Ян Геел прие поканата на Кмета на София Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков да консултира Столичната община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център. Именно тогава беше поставено и началото на проекта "София – град за хората". В процес на разработка от екипа на Направление „Архитектура и градоустройство” и външни експерти е подробен План за действие за прилагане на мерките в доклада “София - град за хората”. Представянето му ще бъде през септември 2018 г.
    Преминаването към електронни услуги е една от основните стъпки към по-добро обслужване на гражданите. Според архитект Здравко Здравков предоставянето на онлайн услуги помага за по-бързото обработване на заявленията, които постъпват. По този начин се премахва човешкия фактор, спестяват се ресурси и се предотвратяват възможностите за корупция в администрацията. През миналата година в Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) към Столична община са обработени над 62 хил. документа, което прави приблизително по 250 документа за всеки работен ден. "Това е огромен обем от работа, инвестиционният процес в София е изключително активен и трябва чрез промяна на нормативната уредба да намалим „хартиената фабрика", изтъкна арх. Здравков.
    На пресконференцията бяха представени и предложенията за промени в  Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните  елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Според арх. Здравко Здравков разстоянията между рекламните елементи по сега действащата наредба са малки и това е една от причините за огромния "визуален" шум в града. Новата наредба предвижда двойно увеличение на разстоянието между билбордовете край основните улици и тройно увеличение край големите булеварди в столицата. Предвидени са ограничения при брандирането на фасади и витрини. Предлага се въвеждането на забрана за реклама в първа зона -  историческия център на столицата. Друго важно предложение е намаляването на срока на разрешението за поставяне от 10 на 5 години. Въвеждат се и норми за рекламни елементи с LED осветление и движение, които са предпоставка за пътнотранспортни произшествия по булевардите
    Беше представена и новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. С наредбата е разширен кръга от обекти, които подлежат на обществено обсъждане, въведено е правилото за провеждане на общественото обсъждане в най-ранна фаза на съответния план или проект и са диференцирани различните видове обществени обсъждания. Регламентирани са по-ефективни способи за информираност и участие на гражданите в процесите по обществено обсъждане.  
    Архитект Здравко Здравков представи и проектите, по които работи в момента Направление „Архитектура и градоустройство“:

-          реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура.

    Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот. Очаква се обектът да бъде завършен през 2019 година.

-          формиране на вторичен градски център в зоната около Централната ЖП гара.

    В момента тече конкурс, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” и Европейските награди за българска архитектура VIZAR 2018. Целта на общината е да се привлекат инвеститори именно към този район.

-          изработване на инвестиционни проекти за многофункционална училищна спортна зала, която да бъде разположена на територията на 6 училища в районите „Люлин”, „Младост”, „Студентски”, „Красно село” и „Витоша”. В залите ще се провеждат учебните занятия на учениците и ще се ползват от гражданите в извънучебно време.

-          построяване на параклис-мавзолей на улица "Черковна", в имота на Военна академия, в който да се почита паметта на воините, загинали по време на Първата световна война.

-          възстановяването на мемориала на Първи и Шести Софийски пехотен полк също е приоритет за Главния архитект, като предстои обявяването на архитектурен конкурс за избор на проект.

    Друга основна тема на пресконференцията беше подготвяното изменение на Общия устройствен план в частта относно бъдещото развитие на метрополитена. Бяха представени отклоненията на линиите от Военна академия до бул. „Цариградско шосе“, от станция „Черни връх“ до Студентски град, от „Бизнес парк София“ към лифтовата станция на Симеоновския лифт, както и продължението по бул. „Царица Йоана“ до Софийския околовръстен път, за които предстои провеждане на обществено обсъждане.       

    Презентацията към отчета на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков можете да видите ТУК

     Пълен запис на пресконференцията можете да гледате във Фейсбук страницата на НАГ:

   https://www.facebook.com/ArchitectureSofia/videos/578578695852248/