Стартира процедура по премахване на незаконни гаражни клетки

липсва
Дата на публикуване: 14.01.2021
   На 14.01.2021 г. Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община стартира процедура по премахване на незаконно изградени гаражни клетки с премахването на осем броя от тях в Столичния район „Овча Купел“. Предвидено е премахването по двадесет броя гаражни клетки на ден.

    В изпълнение на сключено Рамково споразумение № САГ20-ДГ55-45/15.05.2020 г. за избор на изпълнител за „Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ”, Столична община откри процедура по реда на Закона за обществените поръчки. На 29.12.2020 г. е сключен Договор за премахване на 197 броя гаражни клетки с влезли в сила и подлежащи на принудително изпълнение заповеди за премахване, в следните райони: „Изгрев“, „Красно село“, „Люлин“, „Младост“, „Овча Купел“, „Надежда“, „Слатина“, „Подуяне“ и „Красна поляна“.

  Предстои поетапното премахване на незаконно изградени гаражни клетки  на територията на цяла Столична община, за които са издадени 1353 заповеди за премахване. Ще бъдат изпълнявани влезли в сила заповеди за премахване, подлежащи на принудително изпълнение.