Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 13.12.2016

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г.

Дневен ред:

1. Проект за Обемно-устройствено проучване и специфини правила и нормативи за Рамката на бул. "Тодор Александров" от кръстовището с бул. "Христо Ботев" до кръстовището с бул. "Константин Величков"

Дневен ред на заседанието - Заповед N РД-09-09-113/12.12.2016 Г.

GOOGLE ПРОЕКТ 1

GOOGLE ПРОЕКТ 2

GOOGLE ПРОЕКТ 3

GOOGLE ПРОЕКТ 4

GOOGLE ПРОЕКТ 5

GOOGLE ПРОЕКТ 6

GOOGLE ПРОЕКТ 7

GOOGLE ПРОЕКТ 8

GOOGLE ПРОЕКТ 9

GOOGLE ПРОЕКТ 10

GOOGLE ПРОЕКТ 11

ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН

СИЛУЕТИ ПО ПРИЕТИ РУП

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" - ОТ ЗАПАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" - ОТ ЗАПАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. "Д. ПЕТКОВ" - ОТ ЗАПАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО УЛ. "БРЕГАЛНИЦА" - ОТ ИЗТОК

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО УЛ. "ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ" - ОТ ИЗТОК

ПРОЕКТ - ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН

ПРОЕКТ_СБОРНИ СИЛУЕТИ

ПРОЕКТ_СИЛУЕТ ОТ СЕВЕР

ПРОЕКТ_СИЛУЕТ ОТ ЮГ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ:

1

2

3

4

5

6

7

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА