Ян Геел пристига в София за публичното представяне на Доклада по проект “София - град за хората”

липсва

В края на миналата година световноизвестният датски урбанист проф. Ян Геел  прие поканата на г-жа Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков да консултира Столична община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център, поставяйки началото на проект “София - град за хората”.

През месец март тази година екипът на Gehl започна работа по възложената им оценка на състоянието на градската среда на централна градска част на София.

В края на месец април се проведе обучение на 35 доброволци, които бяха запознати с подходите и изследователските инструменти, използвани от Gehl. В резултат на обучението доброволците извършиха двудневни теренни проучвания информацията, от които бе систематизирана от студио “Плейсмейк”. Тези проучвания, както и допълнителни данни предоставени от ОП “Софпроект - ОГП”, дирекция “Култура”, дирекция “Сигурност”, дирекция “Зелена система”, дирекция “Транспортна инфраструктура” и дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР послужиха за основа на проведения от екипът на Gehl анализ на състоянието на публичната среда и публичния живот в централните част на столицата. Освен анализ на съществуващото положение, основна част от доклада ще бъдат препоръките на Gehl за краткосрочни инициативи, средносрочни и дългосрочни проекти, които да подпомогнат фокусирането на устройствените политики към превръщането на София в уютен, спокоен и сигурен град с човешки мащаб на обитаемата среда. Работата по проекта следва да приключи в края на месец септември.

В тази връзка Направление “Архитектура и градоустройство” организира публично представяне на Доклада по проект “София - град за хората” на 4 октомври (сряда) 2017 г. Събитието ще се проведе от 17.00 до 20.30 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. “Христо Смирненски” № 1, Аула “Максима”. Като част от събитието, освен представяне на доклада от Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер, се предвижда и презентация по проекта от проф. Ян Геел, както и прожекция на документалния филм “Човешкият мащаб”, в който студио Gehl имат основно участие.

Снимка: Десислава Кулелиева

SaveSaveSave