Направление „Архитектура и градоустройство“ във Фейсбук и Туитър.

липсва
Дата на публикуване: 24.11.2016

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите вече и чрез социалните мрежи Фейсбук и Туитър.

За да се подобри комуникацията и повиши информираността на гражданите, относно дейността на Направление „Архитектура и градоустройство“, НАГ вече е и в социалните мрежи. Посредством Фейсбук и Туитър, Направлението периодично ще информира обществеността за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания и всичко свързано с дейността му. Всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изрази своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на общественозначими казуси свързани с дейността на НАГ, може  да ни последва във Facebook и в Twitter.