Премахнати преместваеми обекти на площад „Света Неделя”

липсва
Дата на публикуване: 19.03.2021

Направление „Архитектура и градоустройство“ провежда последователна политика за премахване на всички незаконни преместваеми обекти на територията на Столична община, като рекламно-информационни елементи, мобилни съоръжения и павилиони.
След съвместна акция с район „Възраждане“ и район „Средец“, проведена на площад „Света Неделя“ през 2020 г., бяха издадени заповеди на Главния архитект на СО и стартираха производства по премахване на следните обекти:
- „Павилион – църковен магазин”, находящ върху част от площадното пространство пред Катедрален храм „Света Неделя”, административен адрес: пл. „Света Неделя” № 20, район „Средец” – СО;
- „Павилион за сладолед”, находящ върху част от площадното пространство пред Катедрален храм „Света Неделя”, административен адрес: пл. „Света Неделя” № 20, район „Средец” – СО;
- „Павилион за цветя”, находящ върху част от площадното пространство пред Катедрален храм „Света Неделя”, административен адрес: пл. „Света Неделя” № 20, район „Средец” – СО;
- „Преместваем обект, поставен на тротоара в югозападната част на площад „Света Неделя”, в пространството между ул. „Света София” и ул. „Позитано”, в близост до зелената площ от страна на ул. „Света София”, район „Възраждане” – СО.
- Две мобилни съоръжения за извършване на търговия на открито, разположени пред сградата на „УниКредит Булбанк” АД
Доброволно бяха премахнати четири обекта: „Павилион за сладолед”, находящ върху част от площадното пространство пред Катедрален храм „Света Неделя”,  „Преместваем обект”, поставен на тротоара в югозападната част на площад „Света Неделя”, както и двата обекта за търговия на открито, разположени пред сградата на „УниКредит Булбанк” АД .
След изтичане на сроковете, поставени в Заповед № РА-18-29/13.07.2020 г. и Заповед № РА-18-48/06.11.2020 г. на Главния архитект на Столична община, указаните действия по доброволно премахване на обектите не бяха изпълнени от адресатите и са премахнати принудително от Столична община, а именно: „Павилион – църковен магазин и „Павилион за цветя”, находящи се върху част от площадното пространство пред Катедрален храм „Света Неделя”, район „Средец” – СО;
Цялостната проверка на Направление „Архитектура и градоустройство“ по незаконно поставени преместваеми обекти във всички райони на територията на СО продължава, съгласно заповеди  СОА21-РД91-66/15.02.2021 г., СОА21-РД09-276/15.02.2021 г., СОА21-РД09-310/19.02.2021 г. и СОА21-РД09-311/19.02.2021 г. на Кмета на Столична община.