Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.12.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 30.11.2017

Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 04.12.2017 г. /понеделник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

Аварийно изграждане на укрепителни съоръжения на левия откос на железния път, в отсечката от от км 5+870 до км 6+060 с дължина 190 м на междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия“

Материали:

Челна страница - доклад

Доклад

Заповед

Приложение 1 Карта

Приложение 2 - Ситуация

Приложение 3

Приложение 11 Профили

Приложение 17

Приложение 18

Стабилитетни изчисления

Статически изчисления и оразмеряване