НАГ премахна незаконно поставени павилиони върху публично-общински имоти

липсва
Дата на публикуване: 20.01.2017

Акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи и павилиони на територията на Столична община продължава.

В изпълнение на Заповед № РД-18-172/26.11.2013 г. и Заповед № РД-18-65/21.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол” в СО, през изминалата седмица са премахнати два незаконно поставени павилиона-Павилион за тютюневи и захарни изделия, бутилирани спиртни напитки, безалкохолни и други дребни стоки и Павилион за продажба на плодове и зеленчуци. Обектите бяха премахнати от тротоара на ъгъла на бул. "Дондуков" и ул. "Веслец", в непосредствена близост до спирка на МГТ.       

Причината за отстраняването на двата павилиона е липсата на издадени разрешения за поставяне и договор за наем със собственика на имота за заетата от тях площ.

               Акцията по освобождаване на публични пространства от незаконно поставени рекламни съоръжения и преместваеми обекти ще продължи и през следващите седмици в Зоните 3 и 4.

            Направление „Архитектура и градоустройство“ информира, че на територията на Столична община ще бъдат премахнати всички рекламни съоръжения и преместваеми обекти, поставени извън регламентираните правила.