Заповед за промяна на приемното време на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 02.02.2017

С оглед на реорганизация на дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична Община с цел подобряване на обслужването и съкращаване на сроковете за обработка на административните преписки на основание на чл.5, ал. 3 от ЗУТ са издадени   Заповед РД-09-09-11/01.02.2017г. и Заповед РД-09-09-16/16.02.2017 г.

Приемни дни на арх. Здравко Здравков

Приемни дни на инж. Деляна Сеченска

Приемни дни на арх. Влади Калинов

Приемни дни на арх. Бойка Къдрева

Приемни дни на Стела Щерева

Приемни дни на Румен Тошков