Ново в NAG.Mobile

липсва
Дата на публикуване: 30.09.2020

Nag. Mobile, достъпно за потребители на Android и IOS включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта,

зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

От 30.09.2020 г. портала на НАГ е надграден, като са добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.

Картата е достъпна на следния линк: https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones

 

След одобрение в рамките на 24 -48 часа предстои и актуализация на данните в мобилното приложение.

Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение.

 

NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store - https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014

kакто и от Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl=bg