Публикувано съобщение в Държавен вестник брой: 33, от дата 7.4.2020 г. за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път

липсва
Дата на публикуване: 08.04.2020
Държавен вестник брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
 

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул. България до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул. България до жп линия София – Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението й от ул. Емил Марков до Бояна, м. Манастирски ливади-запад, м. Павлово – Бъкстон, м. Гърдова глава, м. Бул. Цар Борис ІІІ – 2 ч., м. Карпузица – район „Витоша“, и м. Кв. Овча купел – актуализация, м. Кв. Овча купел, кв. 50, м. Ж.к. Овча купел – 2 ч., м. Кв. Горна баня – район „Овча купел“, който е изложен в райони „Витоша“ и „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.

Държавен вестник брой: 33, от дата 7.4.2020г.   Неофициален раздел

 

Материалите по  двата участъка са публикувани в раздел Подробни устройствени планове и можете да ги разгледате на следните линкове:

1.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. "РАЛЕВИЦА" ДО АМ "ЛЮЛИН" И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ И МЕСТНОСТИ" М. "АРТЕРИЯ "ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ"; М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД", М. "ПАВЛОВО-БЪКСТОН", М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", М. "КАРПУЗИЦА", М. БУЛ. ЦАР БОРИС 3-2 ЧАСТ-РАЙОН ВИТОША, М. "ОВЧА КУПЕЛ АКТУАЛЗАЦИЯ", М. "ОВЧА КУПЕЛ КВАРТАЛ 50"; М. "Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 2 ЧАСТ", М. "КВ. ГОРНА БАНЯ", М. "КВ. СУХОДОЛ" - РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, РП НА "ТЕРЕН, ОТРЕДЕН ЗА ТРУДОВИТЕ ВОЙСКИ В С. СУХОДОЛ"; "ОТРЕЖДАНЕ НА ТЕРЕН ЗА СГНС-ПСИХОНЕВРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" - РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/215


2.Изменение на план за регулация - Софийски околовръстен път от от 87 до от 250 - участък от жп Линия (София - Перник) до автомагистрала Люлин
https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/232