Провеждане на обществена консултация по Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 11.04.2018

На официалния портал на Столична община, в раздел Обществени консултации е публикуван Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.04.2018

Дата на приключване: 11.05.2018

Повече информация, както и публикувани материали можете да видите на следния линк: https://www.sofia.bg/public-consultations