НАГ отчете 13425 нови потребители за последния месец, използващи повече от 400000 файла, достъпни в електронна среда

липсва
Дата на публикуване: 29.10.2021

През изминалата година Направление „Архитектура и градоустройство“ продължи да надгражда електронния портал.  

Наличната информация обхваща издадените административни актове от НАГ и всички 24 районни администрации на Столична община, като е разделена по видове и голяма част от нея е геореферирана в карта на административните актове, достъпна на  следния линк: https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones , както и в мобилното приложение Nag. Mobile.

През последната година се наблюдава значително нарастване на броя на активните потребители на електронния портал. През последните два месеца потребителите, които са използвали информацията, налична в електронния портал на НАГ са близо 37 000. Само новите потребители на електронния портал през изминалия месец са 13425.

Най-посещаваните електронни регистри са:

Регистър на разрешенията за строеж – съдържа 72735  записа, които включват влезли в сила разрешения за строеж и заповеди ;

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация – съдържа 22800 записа;

Регистър на градоустройствените заповеди – съдържа 72735  записа;

Регистър на  разрешенията за строеж за благоустройствени обекти – съдържа 21585 записа;

Регистър на разрешенията за поставяне – съдържа 9385 записа;

Регистър на визите за проектиране – съдържа 22800 записа;

Регистър на докладите на Главния архитект до Столичен общински съвет – съдържа 1229 записa;

Заповеди на ДОСК – 9385записа

Електронните регистри имат връзка с карта на административните актове - https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones която е достъпна и в мобилното приложение NAG. Mobile.

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление "Архитектура и градоустройство", достъпно за потребители на Android и IOS, което  включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Можете да изтеглите информация за  добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.
Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение, ако не сте го направили след 08.12.2020 г.
NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store -
https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014
kакто и от Google Play -
https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl

Можете да заявите Обратна връзка с експерт през чатбота на НАГ във Вайбър, като сканирате  QR кода на Вашето мобилно устройство - https://www.sofia-agk.com/Images/viberChatBot.jpg

Информация за електронните услуги, предлагани от НАГ можете да намерите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974 , като част от тях можете да заявите чрез електронния портал на НАГ, а останалите чрез Система за сигурно електронно връчване.

Пандемията от коронавирус доведе до внезапно и мащабно преминаване към използването на електронни услуги. Направление „Архитектура и градоустройство“ ще продължи да полага максимални усилия за осигуряване на навременна и актуална информация,  достъпна в електронен вид, която е необходима на потребителите на административни услуги.