Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 27.02.2017

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г.

Проучвания за трасета за велосипедни алеи:

- трасе, свързващо ж.к. „Люлин” с гр. Банкя;

- трасе, свързващо зала Арена Армеец, Студентски град и ул. „Филип Кутев”.

Дневен ред

Банкя-Люлин 1

Банкя-Люлин 2

Банкя-Люлин 3

Банкя-Люлин 4

Схема етапност

Трасе Люлин-Банкя

Трасе-обща схема

Записка велоалея Люлин-Банкя

Трасе Цариградско-Метрополитен

Трасе ВУТ-Цариградско

Слатина-Хладилника 1

Слатина-Студентски

ВУТ-Студентски град