НОВО - Електронни услуги от iSofMap

липсва
Дата на публикуване: 06.11.2018

От началото на месец Ноември "ГИС – София" ЕООД стартира предлагането на две електронни услуги за граждани и юридически лица – Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР и Извадка от цифров модел.

Онлайн услугите ще бъдат достъпни през интернет приложението iSofMap, след регистрация и създаване на профил на страницата www.isofmap.bg.

Електронната услуга „Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР” е платена и представлява автоматично издаване на комбинирана скица, съвместяваща данни от кадастрална карта и действащ регулационен план на границите на поземлен имот. Заплащането се извършва онлайн в момента на заявяване и потребителите получават електронно подписана комбинирана скица. Генерираният електронен документ се ползва със същата сила като хартиен такъв и може да послужи пред съответните институции и органи, където е необходим.

Другата електронна услуга - „Извадка от цифров модел” е безплатна. Тя може да се заявява в три варианта, в зависимост от плана, който интересува потребителя: извадка от цифров модел на регулационен план, извадка от цифров модел на кадастрален план и извадка от цифров модел на карта на възстановената собственост.