Стартира втората електронна услуга „Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти " предоставяна от НАГ

липсва
Дата на публикуване: 11.10.2018
Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност за „Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти ".

Интерактивно изготвяне на "Индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти“ можете да извършите безплатно, като регистрирате потребителски профил на електронната страница на НАГ. Как се регистрира потребителски профил можете да видите в секция Как да > Видео уроци> Как да регистрирам потребителски профил в портала на НАГ.

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД. Пълен текст на условията можете да видите ТУК

Основните стъпки на заявяване са следните:

1. Регистриране на потребителски профил;

2. Влизане в потребителския профил;

3. От меню Услуги, намирате услуга Изготвяне на "Индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти“.Можете да се подсетите как се намират услугите, които предоставя НАГ в секция Как да > Видео уроци> Услуги, предоставяни от НАГ > Къде да намеря услугите, предоставяни от НАГ.

4. През бутон „Заяви“ стартирате процеса по заявяване на услугата. Подробни указания можете да видите в секция Как да > Видео уроци> Услуги, предоставяни от НАГ > Изготвяне на "Издивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти"

Интерактивната схема предоставя възможност да изберете къде желаете да бъде поставен акционният преместваем обект, като попълните информация за него и да свалите изготвената схема в PDF формат, който след това можете да разпечатате. Необходимо е да попълните данните в графата за информация към събитието, като наименование, период на събитието и подробно описание на преместваемите обекти.

Местата предназначени за провеждане на акционни събития са отбелязани върху картата като точки, оцветени в син цвят. Когато се навигирате по картата навътре, точките започват да стават по-прецизни като местонахождение. При достатъчно приближение точките изчезват и биват заменени от схеми, които са разграфени на квадратчета. Всяко квадратче в рамките на дадената схема съответства на 1 кв.м. и може да бъде активирано с един избор върху него с ляв бутон на мишката. Избора на квадратче указва на схемата, че там ще бъде поставен обект, заемащ 1 кв.м. При избор на повече квадратчетата системата пресмята желаната заемана площ, спрямо броя на избраните квадратчета.

Системата пресмята автоматично сумарната площ на отбелязаните от Вас обекти. Генерираната схема не изисква намесата на служител от Направление „Архитектура и градоустройство“. Данните генерирани в нея съответстват на изцяло зададените от Вас.