Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 26.07.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа

липсва
Дата на публикуване: 19.07.2021

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав при следния дневен ред:

 

1. Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на Министерски съвет – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на Министерски съвет, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екипа на Столична община:
1.1. Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“;
1.2. Разклонение в обхват от станция Бизнес парк до бул. „Климент Охридски“

1. Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на Министерски съвет – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на Министерски съвет, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екипа на Столична община:
1.1. Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“;
1.2. Разклонение в обхват от станция Бизнес парк до бул. „Климент Охридски“

 

На 26.07.2021 г., (понеделник), в 13:00 часа, в Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул. „Сердика“ № 5 в залата на ІІІ-тия етаж, в дигитална среда (онлайн) ще се проведе заседанието на ОЕСУТ, посредством специализирана уеб платформа ZOOM.

ЗАПОВЕД

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електро-транспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електро-транспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Решение на МОСВ_EO-2

Становище на Министерство на културата

 

Становище 1        Участък 2 - становище 1

Становище 2        Участък 2 - становище 2

Становище 3        Участък 2 - становище 3

Становище 4        Участък 2 - становище 4

Становище 5        Участък 2 - становище 5

Становище 6        Участък 2 - становище 6

Становище 7        Участък 2 - становище 7

Становище 8        Участък 2 - становище 8

Становище 9        Участък 2 - становище 9

Становище 10      Участък 2 - становище 10

Становище 11      Участък 2 - становище 11

Становище 12      Участък 2 - становище 12

Становище 13      Участък 2 - становище 13

Становище 14      Участък 2 - становище 14

Становище 15      Участък 2 - становище 15

Становище 16      Участък 2 - становище 16

Становище 17      Участък 2 - становище 17

Становище 18  Участък 2 - становище 18

Становище 19   Участък 2 - становище 19

Становище 20     Участък 2 - становище 20

Становище 21      Участък 2 - становище 21

Становище 22     Участък 2 - становище 22

Становище 23     Участък 2 - становище 23

Становище 24 Участък 2 - становище 24

Становище 25     Участък 2 - становище 25

Становище 26     Участък 2 - становище 26

Становище 27     Участък 2 - становище 27

Становище 28     Участък 2 - становище 28

Становище 29 Участък 2 - становище 29

Становище 30     Участък 2 - становище 30

Становище 31  Участък 2 - становище 31

Становище 32     Участък 2 - становище 32

Станивище 33     Участък 2 - становище 33

Станивище 34     Участък 2 - становище 34

Станивище 35 Участък 2 - становище 35

Станивище 36     Участък 2 - становище 36

Станивище 37     Участък 2 - становище 37

Станивище 38     Участък 2 - становище 38

Становище 39     Участък 2 - становище 39

Становище 40     Участък 2 - становище 40

Становище 41      Участък 2 - становище 41

                                      Участък 2 - становище 42

                                      Участък 2 - становище 43

                                  Участък 2 - становище 45

                                      Участък 2 - становище 45

                                      Участък 2 - становище 46

                                      Участък 2 - становище 47

                                      Участък 2 - становище 48

                                  Участък 2 - становище 49

                                      Участък 2 - становище 50

                                      Участък 2 - становище 51

                                      Участък 2 - становище 52

                                  Участък 2 - становище 53

                                      Участък 2 - становище 54

                                      Участък 2 - становище 55

                                      Участък 2 - становище 56

                                      Участък 2 - становище 57

                              Участък 2 - становище 58

                                      Участък 2 - становище 59

                                      Участък 2 - становище 60

                                      Участък 2 - становище 61

                                      Участък 2 - становище 62

                                  Участък 2 - становище 63

                                      Участък 2 - становище 64

                                      Участък 2 - становище 65

                                      Участък 2 - становище 66

                                      Участък 2 - становище 67

                                      Участък 2 - становище 68

                                  Участък 2 - становище 69

                                      Участък 2 - становище 70

                                      Участък 2 - становище 71

                                      Участък 2 - становище 72

                                      Участък 2 - становище 73

                              Участък 2 - становище 74

                                      Участък 2 - становище 75

                                      Участък 2 - становище 76

                                      Участък 2 - становище 77

                                      Участък 2 - становище 78

                                      Участък 2 - становище 79

                                      Участък 2 - становище 80

                             Участък 2 - становище 81

                                      Участък 2 - становище 82

                                      Участък 2 - становище 83

                                      Участък 2 - становище 84

                                      Участък 2 - становище 85

                                  Участък 2 - становище 86

                                      Участък 2 - становище 87

                                      Участък 2 - становище 88

                                      Участък 2 - становище 89

                                      Участък 2 - становище 90

                                      Участък 2 - становище 91

                                      Участък 2 - становище 92

                                      Участък 2 - становище 93

                                      Участък 2 - становище 94

                                      Участък 2 - становище 95

                                      Участък 2 - становище 96

                                      Участък 2 - становище 97

                                      Участък 2 - становище 98

                                      Участък 2 - становище 99


ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15.04.2021 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 22.04.2021 г.