ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове

липсва
Дата на публикуване: 20.03.2020

ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с инвънредното положение Направление "Архитектура и градоустройствио" ускори процеса по донаграждане на СИАА.
В системата за издаване на административни актове са добавени следните възможности за прикачени документи, които да се виждат публично в регистрите на НАГ:


- Протокол Образец 2
- Протокол Образец 3
- Груб строеж

Изпратени са подробни указания по имейл до Вас, относно работата в системата.

Считано от 20.03.2020 г.  Направление "Архитектура и градоустройство" започва да издава Удостоверения за въвеждане в експлоатация чрез системата и  изброените документи ще са крайно необходими, както за администрацията, така и за гражданите и бизнеса на територията на Столична община.

Отново Ви напомняме да използвате възможностите на системата и започнете да публикувате и издадените от Вас визи за проектиране!

При възникнали въпроси се свържете с Елена Василева - Началник отдел "Информационно и финансово-стопанско обслужване".