Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план и ескиз - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони"

липсва
Дата на публикуване: 25.02.2019

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 15:00 часа в залата на 3 етаж в сградата на Направление "Архитектура и граоустройство", ул. "Сердика" N 5, ще се проведе представяне на проект за задание за проектиране и ескиз на Подробен устройствен план - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони".

Проект за задание

Ескиз