Оригинали на стари кадастрални и подробни устройствени планове

липсва
Дата на публикуване: 25.01.2019

Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с екипа на Регионален исторически музей – София стартира сътрудничество по дигитализирането на издателски оригинали на стари кадастрални и подробни устройствени планове.

От днес на електронната страница на НАГ е създаден нов раздел „Градоустройство на София“, където периодично ще бъдат публикувани нови материали. Вече можете да разгледате Кадастрален план на София от 1879 г. и Първият градоустройствен план от  1879 г.