Карта на подробни устройствени планове, възложени от СО и влезли в сила административни актове

липсва
Дата на публикуване: 29.11.2017

    НАГ разработи карта на подробните устройствени планове, даваща информация за обхват на разработката и статус към момента. При посочване на местност, чрез търсене по „Регулация“ е предоставена възможност за визуализация на прикачени документи – графична част на ПУП и Решение на СОС, с което е одобрен. Картата прави директна връзка с регистъра „Подробни устройствени планове“ и извлича информация от него.

    Предстои и добавяне на възможността за визуализиране на данните за издадени административни актове – разрешения за поставяне, разрешения за строеж и разрешения за строеж за благоустройствени обекти, като е предоставена и възможност за търсене и навигация по картата и разделяне на данните по слоеве.

    Картата можете да видите тук