Дигитализиран е част от проекта НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. София (1923-1929 г.)

липсва
Дата на публикуване: 11.02.2020

 

Направление „Архитектура и градоустройство“ изказва специални благодарности на г-н Енрико Репуц за предоставената възможност да публикуваме на нашата електронна страница архивна проектна документация с  дата 22.06.1924 г.
С част от проекта за възстановяването на сградата на НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. София след пожара от 1923 г. на дрезденския професор Мартин Дюлфер, реализиран в  периода 1924 - 1929 г., можете да се запознаете на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1017