Нова публикация в раздел "Културно наследство"

липсва
Дата на публикуване: 15.05.2019

На електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ вече можете да разгледате дигитализиран албум:  „Предложение за обявяване на архитектурните паметници на културата" (от периода 1878-1944 г. в София, централна градска част).

Книгата е издадена през 1977 г. от Комитет за изкуство и култура, Национален институт за паметниците на културата, Софийски градски народен съвет, ръководител: арх. Стефан Матеев; Проучватели: арх. Мариана Георгиева, арх. Стоян Янев, арх. Симеонка Бракалова, арх. Светла Иванова, арх. техн. Александра Коканова.

Албумът е предоставен на Направление „Архитектура и градоустройство“ с любезното съдействие  на арх. Михаил Праматаров.

Предложение за обявяване на архитектурните паметници на културата-от периода 1878-1944 г. в София, Централна градска част