Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет на 12.01.2018 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ

липсва
Дата на публикуване: 04.01.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

1. Проект за разширение на метрото в София - транспортно моделиране на три варианта за продължаване на втори диаметър в посока „Студентски град“ с още четири метростанции

2. Проект за ПКТП - преструктуриране на уличната мрежа бул. “Черни връх“ -

бул. “Джеймс Баучер“ в обхвата на кв. 153, 154, 157а, 245, 274 и 275а, м. „Лозенец - I част“, гр. София

 

Заповед

Материали към точка 1

Транспортно моделиране.

Материали към точка 2

1-Геометрично решение-590

2-Надлъжни профили-LONG-2.1

2-Надлъжни профили-LONG-2.2

2-Надлъжни профили-LONG-2.3

2-Надлъжни профили-LONG-2.4

2-Надлъжни профили-LONG-2.5

2-Надлъжни профили-LONG-2.6

3-Характерни напречни профили

4-Организация на движение

Обяснителна записка

Съдържание

Челен лист