ОП Софияплан и Главния архитект на СО с Награда за най-широко отворен процес на разработване на ПИРО 2021 – 2027

липсва
Дата на публикуване: 02.12.2021

Наградите за гражданско участие на Форум Гражданско Участие (ФГУ) се обявяват за трети път от основаването на наградата през 2015 година.

Те се връчват на граждани, организации, медии и институции за принос в активизирането на гражданското участие и в прилагането на нови подходи и инструменти за взаимодействие. Носителите на тазгодишните призове бяха обявени по време на Национална среща и Биенале на гражданското участие 2021‘, организирана от Форум Гражданско Участие.

Наградата за най-широко отворен процес на разработване на ПИРО 2021 - 2027 беше връчена на екипа на ОП Софияплан и главния архитект на Столична Община. Възложена на ОП Софияплан от Главния архитект на Столична община, „Програма за София“ бе разработена посредством широка палитра от инструменти за гражданско участие, в координация и взаимодействие с граждани, бизнес, организации, академични среди и администрация. В отделните етапи от създаването на Програмата бяха въвлечени над 150 експерти и заинтересовани страни от най-разнообразни сфери. Проведени са огромен брой срещи с граждани, специалисти, представители на организации и други общини. Стратегическият документ беше финализиран след 2 широки обществени обсъждания и приет от СОС на 25.11.2021.