Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.06.2017 г. /вторник/

липсва
Дата на публикуване: 21.06.2017

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 27.06.2017 г. /вторник/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж от 13:00 часа.

Дневен ред:

Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя”, гр. София.

Материали:

Заповед РД-09-09-53_21.06.2017

Задание

Приложения

Схеми и основни фигури