МИНЕРАЛНА ВОДА – НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА“

липсва
Дата на публикуване: 12.11.2021

 Уведомяваме отново гражданите на София, че на ул. “Българска морава“, на границата с Аквапарк „Възраждане“, е открит и функционира денонощно за гражданите и гостите на София водоналивен кът с минерална вода от възстановения от Столична община сондаж с дълбочина  640м  към находище „София-Баталова воденица“.

Изследванията на минералната вода потвърдиха нейните благоприятни качества за питейно и балнеоложко приложение.

Качествата на минералната вода са отразени в Балнеологична оценка от Министерство на здравеопазването, поставена при водоналивния кът.