Председателят на СОС: Премахваме още 11 незаконни обекта в район „Изгрев“

липсва
Дата на публикуване: 10.07.2023

За една година по новите правила общината е премахнала над 400 незаконни обекта

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, главният архитект на София Здравко Здравков и директорът на Дирекция „Общински строителен контрол“ Цветан Тодоров присъстваха на премахването на 11 незаконни павилиона близо до КАТ-София и само на 20 метра от детска площадка. Част от обектите никога не са имали разрешения за поставяне, други са с изтекли такива. След спечелени дела от Столичната община по жалби на собствениците на павилионите, днес започна тяхното премахване.
„Висят и стърчат кабели над и около павилионите, нещо което е абсолютно забранено, съгласно новите правила, които приехме преди година в общинския съвет. Въпреки напрежението от страна на собствениците и възраженията, които и днес направиха, ние няма да отстъпим. Това е единственият начин да подредим нашия град и да го направим безопасен. В петък, районният кмет се похвали с премахването на павилионите, нещо което е заслуга на главния архитект. Всъщност кметът на „Изгрев“ не си е мръднал пръста да изпълни задължение, което му е вменено с решение на общинския съвет. А сега си приписва чужди заслуги, макар че идват избори, смятам, че това не е почтено. Вярно е, че вчера чухме Асен Василев да говори по повод номинацията на Васил Терзиев, че моралът нямал значение, защото не избираме патриарх, а кмет. Доста екзотична ми се струва тази теза, защото за хората, за нормалните хора, които вършат работа, моралът има значение. Така трябва да е и за кмета на „Изгрев“ въпреки насоките на новия му партиен лидер Асен Василев“, коментира Георги Георгиев, по време на акцията по премахване на обектите.
Година след приемането на Наредбата за преместваеми обекти, са премахнати 400 незаконни павилиона в целия град. „Прилагането на новите правила и осъществяването на контрол извършва от главния архитект и районните кметове, които веднъж месечно трябва да правят проверка на преместваемите обекти, за да няма подобни случаи. Без съмнение, отличникът е арх. Здравков.“, посочи председателят на СОС.
За павилионите пред КАТ- София са образувани административни производства по реда на чл. 57а от ЗУТ и са издадени 11/единадесет/ броя заповеди за премахване от Главния архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков.
При принудителното изпълнение на заповедите стриктно е спазен редът разписан в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/.
От Главният архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков, е издадена Заповед № РА50-665 от 20.07.2022г., с която е отменена схемата за поставяне на преместваеми обекти на разчистения терен, което гарантира, че за в бъдеще общинският имот ще е част от парковата среда.