От архивите на НАГ: Планът на София /градската карта от 1919 г./, издадена от А. Петров

липсва
Дата на публикуване: 21.12.2020

Представяме тиражирана карта на София от 1919 г. в мащаб е 1:10 000, издадена от А. Петров. Картата е много интересна, защото показва столицата преди голямото разширение, отразено в известната карта от 1924 г. След Първата световна война, вследствие на миграция от бежанци, София нараства териториално и достига население от 154 хиляди души. Софийската община е ангажирана с  разпределянето на поземлени парцели с цел ускоряване на жилищното строителство като изход от настъпилата криза.

Планът на София /градската карта от 1919 г./ е много ценен и с текстовете и описанията около графичната част. Посочено е местоположението на най-вежните обществени сгради – министерства, болници, пощи, консулства, духовни учреждения и др . Вижда се, че западната граница на града тангира с бул. „Константин Величков“, източната – минава по Перловската река, а в северна посока градът приключва при Софийската гара. Квартал Лозенец не е застроен и там са овощните градини на София. Комплексът на Александровска болница е извън града, а Захарна фабрика, която работи на пълни обороти, е далеч, далеч от най-западната точка на града.

Направление „Архитектура и градоустройство“ благодари на инж. Веселин Монов за предоставената карта.

ФАЙЛ:

Тиражирана карта на София от 1919 г. в мащаб 1:10 000