iSofMap с нов дизайн и нови услуги

липсва
Дата на публикуване: 08.06.2020

 iSofMap - интернет приложението за достъп до специализирана кадастрална и пространствена информация и данни за недвижимите имоти на територията на Столична община e с нов дизайн.

 Екипът на ГИС-София, съвместно с Главния архитект на Столична община непрекъснато работи и се стреми да подобрява качеството на предлаганите услуги, за да отговори още по-пълно на Вашите нужди и изисквания. Усилията, които вложихме бяха в посока на подобряване на интерфейса, оптимизиране на функционалностите и навигацията на интернет приложението, с цел по-бърза и лесна работа с него.

Чрез обновената платформа продължаваме да Ви предоставяме свободен достъп до разнообразни слоеве с информация, допълнителни тематични карти и множество дани за неджимите имоти на територията на всички 24 административни района в обхвата на Столична община. Запазили сме и сме допълнили възможностите на системата за извършване на безплатни справки и електронни услуги.

В панела с електронни услуги на iSofMap ще откриете и новата ни услуга Данни от цифров модел. Чрез нея имате възможност, онлайн в реално време, да получите данни от цифровия модел на регулационните планове, поддържани от "ГИС-София" ЕООД в dxf формат. Специфично за услугата е, че обхватът на данните е квадрат с площ 4 ха, около центъра на избрания УПИ.

http://www.isofmap.bg/