Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни елементи

липсва
Дата на публикуване: 09.01.2018
 

   Съгласно Заповед N СОА18-РД09-14/05.01.2018 г. на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава действията си по премахването на незаконосъобразно поставени рекламни елементи. Ще бъдат извършени проверки на рекламните съоръжения разположени по ключови градски булеварди - бул. „Тодор Александров“, бул. „България“, бул. „Черни връх“, бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Брюксел“.

   Целта на проверката е установяване законосъобразността на поставените рекламни елементи, като ще бъдат инспектирани и  дружествата, които ги стопанисват, наличие на разрешения за поставянето им, изрядността на договорите, както и респективно споразумения, схеми за поставяне, начин на захранване с електроенергия и др. 

   Проверката ще бъде извършена съвместно от експерти на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столичен инспекторат, както и представители на районните администрации. 

   В изпълнение на Заповед N СОА18-РД09-14/05.01.2018 г. на Кмета на Столична община се извърши проверка и изготви Справка за Констатирани поставени рекламни елементи в отклонение от нормативната уредба - справка към 07.03.2018 г.