NAG.Mobile вече и за потребители на IOS

липсва
Дата на публикуване: 20.07.2020

На 19.07.2020 г. стартира работна версия на Nag. Mobile, достъпно и в App Store за потребителите на IOS. Приложението съдържа базови данни, като предстои надграждане.

Към настоящия момент предоставя достъп до "Карта на административните актове" на Направление "Архитектура и Градоустройство" към Столична Община.

Включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store - https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014