Удължено работно време на Общинска банка ИРМ "НАГ" към ФЦ Престиж, София

липсва
Дата на публикуване: 14.12.2017

Във връзка с подобряване качеството на обслужване, свързано с плащането на такси за получаване на административи услуги, работното време на Общинска банка ИРМ "НАГ" към ФЦ Престиж, София, ул. "Сердика" 5 е удължено до 18,30 часа.