Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“)

липсва
Дата на публикуване: 04.08.2020
Продължаваме да развиваме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Към раздел „Устройствени планове“ , Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“) са публикувани Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“):

1. Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 80 от 12.04.1938 г.

2. Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 135 от 19.06.1940 г.

3. Правилник за строежите съгласно забележката към чл. 2 от Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 287 от 19.12.1940 г.

4. Закон за приложението на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 76 от 06.04.1941 г.

5. Наредба-закон за изменение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 233 от 06.10.1945 г.

Можете да ги разгледате на ТУК