НОВО: Електронно заявяване на издаване на Разрешение за строеж от Главен архитект на район

липсва
Дата на публикуване: 04.05.2020

От днес, 04.05.2020 г. вече можете да заявявате електронно, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ и към съответната районна администрация:
Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят
🔍 Услугата е достъпна на следния линк:
https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D

 

❗️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!
❗️❗️ Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.